Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Xρηματοδότηση επιχειρήσεων (LAW719)Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Χρήστος Χρυσάνθης, Χριστίνα Λιβαδά
Διεθνής Πτώχευση (LAW990)Γαρυφαλιά Αθανασίου, Εμμανουήλ Μαστρομανώλης
Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς (LAW715)Ιάκωβος Βενιέρης, Βερβερσός Νικόλαος
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (LAW771)Γεώργιος Σωτηρόπουλος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (LAW711)Γεώργιος Σωτηρόπουλος
Εταιρική Διακυβέρνηση 2023-2024 (LAW881)Γεώργιος Σωτηρόπουλος, Χριστίνα Λιβαδά
Κρατικές Ενισχύσεις (LAW322)Γαρυφαλιά Αθανασίου
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-- ΜΑΘΗΜΑ ΠΜΣ "ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ" (LAW777)Ευάγγελος Περάκης, Εμμανουήλ Μαστρομανώλης