Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (LAW495)Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Γεώργιος Λέκκας, Σωτήριος Ιωακειμίδης, Σταύρος Κιτσάκης
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και Αστικό Δίκαιο (LAW528)Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Ελισάβετ Πούλου-Οικονομίδου, Ιωάννης Γεωργόπουλος, Δήμητρα Τσιαγκλαγκάνου
Ερμηνεία Νόμων και Δικαιοπραξιών (LAW529)Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Γεώργιος Μεντής, Ιωάννα Κονδύλη, Γεώργιος Λαδογιάννης, Κωνσταντίνος Μπουτουνάς
Ζητήματα από την εκ Διαθήκης και την Αναγκαστική Κληρονομική Διαδοχή (LAW498)Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Γεώργιος Γεωργιάδης
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (LAW696)Θεόδωρος Λύτρας, Λάμπρος Κιτσαράς, Γεώργιος Μεντής
Ηλεκτρονικό Αστικό Δίκαιο (LAW675)Γεώργιος Λαδογιάννης, Δήμητρα Τσιακλαγκάνου
Θεσμοί Αγγλοσαξωνικού και Αμερικανικού Δικαίου (LAW115)Ε. Δακορώνια, Γ. Λέκκας, Γ. Γεωργιάδης
Οικονομική κρίση & ιδιωτικό δίκαιο (LAW697)Αντώνιος Καραμπατζός, Γεώργιος Μεντής, Βασίλειος Τριανταφυλλίδης
Σύγχρονα Ζητήματα Οικογενειακού Δικαίου (LAW507)Χριστίνα Σταμπέλου, Ιωάννα Κονδύλη, Παναγιώτης Νικολόπουλος
Σύγχρονα Ζητήματα του Δικαίου των Συμβάσεων, ιδίως οι Γ.Ο.Σ. (LAW470)Μιχ. Αυγουστιανάκης, Γ. Μεντής, Δ. Λαδάς
Σύγχρονες εξελίξεις στην Πνευματική Ιδιοκτησία (LAW633)Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Ιωάννα Κονδύλη, Παναγιώτης Νικολόπουλος, Ιωάννης Γεωργόπουλος