Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και Αστικό Δίκαιο (LAW528)Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Ελισάβετ Πούλου-Οικονομίδου, Ιωάννης Γεωργόπουλος, Δήμητρα Τσιαγκλαγκάνου
Ερμηνεία Νόμων και Δικαιοπραξιών (LAW529)Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Γεώργιος Μεντής, Ιωάννα Κονδύλη, Κωνσταντίνος Μπουτουνάς
Ζητήματα από την εκ Διαθήκης και την Αναγκαστική Κληρονομική Διαδοχή (LAW498)Ομ. Καθηγήτρια Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Καθηγητής Γεώργιος Γεωργιάδης
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (LAW696)Θεόδωρος Λύτρας, Λάμπρος Κιτσαράς, Γεώργιος Μεντής
Ηλεκτρονικό Αστικό Δίκαιο (LAW675)Γεώργιος Λαδογιάννης, Δήμητρα Τσιακλαγκάνου
Θεσμοί Αγγλοσαξωνικού και Αμερικανικού Δικαίου (LAW115)Ε. Δακορώνια, Γ. Λέκκας, Γ. Γεωργιάδης
Οικονομική κρίση & ιδιωτικό δίκαιο (LAW697)Αντώνιος Καραμπατζός, Γεώργιος Μεντής, Βασίλειος Τριανταφυλλίδης
Σύγχρονα Ζητήματα Οικογενειακού Δικαίου (LAW507)Γεώργιος Λέκκας, Ιωάννα Κονδύλη, Παναγιώτης Νικολόπουλος
Σύγχρονα Ζητήματα του Δικαίου των Συμβάσεων, ιδίως οι Γ.Ο.Σ. (LAW470)Μιχ. Αυγουστιανάκης, Γ. Μεντής, Δ. Λαδάς