Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
1ος Κύκλος Μαθημάτων (2016-2018) (MED967)Ιωάννα Ελευθεριάδου
1ος Κύκλος Μαθημάτων 2017-2019 (MED1092)Ιωάννα Ελευθεριάδου
2ος Κύκλος Μαθημάτων (2016-2018) (MED968)Ιωάννα Ελευθεριάδου
2ος Κύκλος Μαθημάτων 2017-2019 (MED1093)Ιωάννα Ελευθεριάδου
3ος Κύκλος Μαθημάτων (2016-2018) (MED969)Ιωάννα Ελευθεριάδου
3ος Κύκλος Μαθημάτων 2017-2019 (MED1094)Ιωάννα Ελευθεριάδου
4ος Κύκλος Μαθημάτων 2017-2019 (MED1095)Ιωάννα Ελευθεριάδου
4ος Κύκλος Μαθημάτων A (2016-2018) (MED970)Ιωάννα Ελευθεριάδου
4ος Κύκλος Μαθημάτων B (2016-2018) (MED1007)Ιωάννα Ελευθεριάδου
4ος Κύκλος Μαθημάτων Γ (2016-2018) (MED1025)Ιωάννα Ελευθεριάδου
5ος Κύκλος Μαθημάτων 2017-2019 (MED1096)Ιωάννα Ελευθεριάδου
5ος Κύκλος Μαθημάτων A (2016-2018) (MED971)Ιωάννα Ελευθεριάδου
5ος Κύκλος Μαθημάτων Β (2016-2018) (MED1051)Ιωάννα Ελευθεριάδου
6ος Κύκλος Μαθημάτων (2016-2018) (MED972)Ιωάννα Ελευθεριάδου
6ος Κύκλος Μαθημάτων 2017-2019 (MED1097)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Βιβλιογραφία  (MED1006)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Διαγνωστικά κριτήρια - κλινική εικόνα 2022-2024 (MED1987)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Διαγνωστικά κριτήρια-κλινική εικόνα 2018-2020 (MED1209)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Διαγνωστικά κριτήρια-κλινική εικόνα 2019-2021 (MED1486)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Διαγνωστικά κριτήρια-κλινική εικόνα 2020-2022 (MED1680)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Διαγνωστικά κριτήρια-κλινική εικόνα 2021-2023 (MED1884)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Διαγνωστικά κριτήρια-κλινική εικόνα 2023-2025 (MED2166)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Επιπλοκές σακχαρώδους διαβήτη 2018-2020 (MED1211)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Επιπλοκές σακχαρώδους διαβήτη 2019-2021 (MED1488)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Επιπλοκές σακχαρώδους διαβήτη 2020-2022 (MED1682)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Επιπλοκές σακχαρώδους διαβήτη 2021-2023 (MED1886)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Επιπλοκές σακχαρώδους διαβήτη 2022-2024 (MED1990)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Επιπλοκές σακχαρώδους διαβήτη 2023-2025 (MED2169)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Θεραπευτική αντιμετώπιση σακχαρώδους διαβήτη και παχυσαρκίας 2019-2021 (MED1487)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Θεραπευτική αντιμετώπιση σακχαρώδους διαβήτη και παχυσαρκίας 2020-2022 (MED1681)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Θεραπευτική αντιμετώπιση σακχαρώδους διαβήτη και παχυσαρκίας 2021-2023 (MED1885)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Θεραπευτική αντιμετώπιση σακχαρώδους διαβήτη και παχυσαρκίας 2022-2024 (MED1989)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Θεραπευτική αντιμετώπιση σακχαρώδους διαβήτη και παχυσαρκίας 2023-2025 (MED2168)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Θεραπευτική αντιμετώπιση σακχαρώδους διαβήτη και παχυσαρκίας A 2018-2020 (MED1210)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Θεραπευτική αντιμετώπιση σακχαρώδους διαβήτη και παχυσαρκίας B 2018-2020 (MED1213)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Μεθοδολογία έρευνας 2018-2020 (MED1212)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Μεθοδολογία έρευνας 2019-2021 (MED1489)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Μεθοδολογία έρευνας 2020-2022 (MED1683)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Μεθοδολογία έρευνας 2021-2023 (MED1887)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Μεθοδολογία έρευνας 2022-2024 (MED1991)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Μεθοδολογία έρευνας 2023-2025 (MED2170)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Μεταβολισμός 2018-2020 (MED1207)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Μεταβολισμός 2019-2021 (MED1484)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Μεταβολισμός 2020-2022 (MED1678)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Μεταβολισμός 2021-2023 (MED1880)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Μεταβολισμός 2022-2024 (MED1986)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Μεταβολισμός 2023-2025 (MED2165)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Φυσιολογία - Παθοφυσιολογία σακχαρώδους διαβήτη και παχυσαρκία 2022-2024 (MED1988)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Φυσιολογία - Παθοφυσιολογία σακχαρώδους διαβήτη και παχυσαρκία 2023-2025 (MED2167)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Φυσιολογία-Παθοφυσιολογία σακχαρώδους διαβήτη και παχυσαρκίας 2018-2020 (MED1208)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Φυσιολογία-Παθοφυσιολογία σακχαρώδους διαβήτη και παχυσαρκίας 2019-2021 (MED1485)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Φυσιολογία-Παθοφυσιολογία σακχαρώδους διαβήτη και παχυσαρκίας 2020-2022 (MED1679)Ιωάννα Ελευθεριάδου
Φυσιολογία-Παθοφυσιολογία σακχαρώδους διαβήτη και παχυσαρκίας 2021-2023 (MED1883)Ιωάννα Ελευθεριάδου