Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
UoA MBA-Υγεία: Ειδικά Θέματα του Τομέα Υγείας (ECON392)Διάφοροι διδάσκοντες
UoA MBA-Υγεία: Οικονομικά Υγείας και Συστήματα Υγείας (ECON353)Διάφοροι διδάσκοντες
UoA MBA-Υγεία: Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Πολιτικών στον Τομέα Υγείας: Θεωρία και Πολιτικές (ECON352)Διάφοροι διδάσκοντες
UoA MBA-Υγεία: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (ECON387)Διάφοροι διδάσκοντες