Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
UoA MBA-Λογιστική: Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων (ECON376)Διάφοροι διδάσκοντες
UoA MBA-Λογιστική: Λήψη Χρηματοοικονομικών και Λογιστικών Αποφάσεων (ECON375)Διάφοροι διδάσκοντες
UoA MBA-Λογιστική: Λογιστική Πληροφόρηση για Διοικητικά Στελέχη (ECON377)Διάφοροι διδάσκοντες
UoA MBA-Λογιστική: Ποσοτικές μέθοδοι και Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη (ECON374)Διάφοροι διδάσκοντες
UoA MBA: Διπλωματική Εργασία (ECON373)Διάφοροι επιβλέποντες