Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Δημόσια Επικοινωνία και Νέα Μέσα (MEDIA237)Νικόλαος Παπαναστασίου
Κοινή γνώμη και Δημοκρατία (MEDIA326)Δημήτρης Χαραλάμπης, Μαρίνα Ρήγου
Μεθοδολογία Έρευνας (MEDIA360)Σταμάτης Πουλακιδάκος, Δέσποινα Χρονάκη
πολιτικές χρήσεις του διαδικτύου (MEDIA156)λίζα τσαλίκη
Πολιτική ενημέρωση στο διαδίκτυο (MEDIA375)Γεώργιος Πλειός
Προπαγάνδα και διαδίκτυο (MEDIA370)Σταμάτης Πουλακιδάκος