Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βυζαντινή Πεζογραφία Ι (2023-2024) (PHIL1837)Μαρίνα Λουκάκη
Βυζαντινή Ποίηση Ι (PHIL1788)Γεώργιος Πιτσινέλης
Βυζαντινή Ποίηση ΙΙ (PHIL1824)Διονύσιος Καλαμάκης
Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός (PHIL1739)Κωνσταντίνος Παΐδας
Ελληνική Παλαιογραφία Α (PHIL1324)Μαρίνα Λουκάκη
ΚΟΣΜΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (PHIL1258)Αντώνιος Παναγιώτου
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (PHIL1310)Αντώνιος Παναγιώτου
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο "Βυζαντινή Πεζογραφία Ι" ( Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αρέθας", Β΄ Εξάμηνο) (Ακαδ. Έτος 2021-2022). (PHIL1597)Κωνσταντίνος Παΐδας
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο "Βυζαντινή Πεζογραφία Ι" (Β΄ Εξαμήνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αρέθας") (Ακαδ. Έτος 2019-2020) (PHIL1238)Κωνσταντίνος Παΐδας
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο "Βυζαντινή Πεζογραφία Ι" (Β΄ Εξαμήνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αρέθας") (Ακαδ. Έτος 2020-2021) (PHIL1407)Κωνσταντίνος Παΐδας
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο "Βυζαντινή Πεζογραφία ΙΙ" (Γ΄ Εξαμήνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αρέθας") (Ακαδ. Έτος 2020-2021) (ΑΜΠ07)Κωνσταντίνος Παΐδας
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο "Βυζαντινή Πεζογραφία ΙΙ", (Γ΄ εξάμηνο Μεταπτ. Προγράμματος Σπουδών "Αρέθας", ακαδ. έτος 2021-2022) (PHIL1503)Κωνσταντίνος Παΐδας
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο "Βυζαντινή Πεζογραφία ΙΙ". Γ΄ Εξάμηνο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αρέθας". Ακαδ. Έτος 2022-2023 (PHIL1629)Κωνσταντίνος Παΐδας
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Παλαιογραφίας Α΄ Εξαμήνου (Ακαδ. Έτος 2015-2016) (PHIL824)Κωνσταντίνος Παΐδας
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Παλαιογραφίας Α΄ Εξαμήνου (Ακαδ. Έτος 2016-2017) (PHIL880)Κωνσταντίνος Παΐδας
Παλαιογραφία Β΄ - Κωδικολογία (2017-2018). Διδάσκων: Κων/νος Παΐδας (PHIL1017)Κωνσταντίνος Παΐδας
ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ Β΄- ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΑ (2018-2019) (PHIL1097)Κωνσταντίνος Παΐδας
Παλαιογραφία Ι (PHIL1787)Διονύσιος Καλαμάκης
Παλαιογραφία-Κωδικολογία 2023-2024 (PHIL1834)Θεοδώρα Αντωνοπούλου, Θεοδώρα Παπαδοπούλου