Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ελληνική Παλαιογραφία Α (PHIL1324)Μαρίνα Λουκάκη
ΚΟΣΜΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (PHIL1258)Αντώνιος Παναγιώτου
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (PHIL1310)Αντώνιος Παναγιώτου
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο "Βυζαντινή Πεζογραφία Ι" (Β΄ Εξαμήνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αρέθας") (Ακαδ. Έτος 2019-2020) (PHIL1238)Κωνσταντίνος Παΐδας
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο "Βυζαντινή Πεζογραφία Ι" (Β΄ Εξαμήνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αρέθας") (Ακαδ. Έτος 2020-2021) (PHIL1407)Κωνσταντίνος Παΐδας
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο "Βυζαντινή Πεζογραφία ΙΙ" (Γ΄ Εξαμήνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αρέθας") (Ακαδ. Έτος 2020-2021) (ΑΜΠ07)Κωνσταντίνος Παΐδας
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο "Βυζαντινή Πεζογραφία ΙΙ", (Γ΄ εξάμηνο Μεταπτ. Προγράμματος Σπουδών "Αρέθας", ακαδ. έτος 2021-2022) (PHIL1503)Κωνσταντίνος Παΐδας
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Παλαιογραφίας Α΄ Εξαμήνου (Ακαδ. Έτος 2015-2016) (PHIL824)Κωνσταντίνος Παΐδας
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Παλαιογραφίας Α΄ Εξαμήνου (Ακαδ. Έτος 2016-2017) (PHIL880)Κωνσταντίνος Παΐδας
Παλαιογραφία Β΄ - Κωδικολογία (2017-2018). Διδάσκων: Κων/νος Παΐδας (PHIL1017)Κωνσταντίνος Παΐδας
ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ Β΄- ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΑ (2018-2019) (PHIL1097)Κωνσταντίνος Παΐδας
Παλαιογραφία-Κωδικολογία 2020-2021 (PHIL1416)Θεοδώρα Αντωνοπούλου