Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
2023 Μεταπτ. Σεμινάριο, β΄ εξάμ. "ΔΕΞΙΠΠΟΣ" Ρωμαϊκό Δράμα: Μίμος και Παντομίμα (PHIL1701)Σοφία Γεωργακοπούλου
Αυγούστεια ποίηση II (PHIL1662)Βάιος Βαϊόπουλος
Αυγούστεια ποίηση: Οβιδίου Μεταμορφώσεις / Π.Μ.Σ. Δέξιππος, Α΄ εξάμηνο, 2023-2024 (PHIL1786)Ανδρέας Ν. Μιχαλόπουλος
ΔΕΞΙΠΠΟΣ-Β΄Εξάμηνο 2022- Μεταπτ. σεμιν. ΡΩΜΑΪΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Μίμος και Παντομίμα (PHIL1559)Σοφία Γεωργακοπούλου
Λατινική λυρική ποίηση "Προπέρτιος Ελεγείες" 2019-2020 (PHIL1257)Ελένη Καραμαλέγκου
Μεσαιωνικό Λατινικό Δράμα (ΜΑ "DEXIPPUS")Διονύσιος Μπενέτος
Μεσαιωνικό Λατινικό Δράμα (PHIL1183)Διονύσιος Μπενέτος
Μεταγενέστερο Λατινικό Έπος (ΜΔΛ23)Ρουμπίνη Δημοπούλου