Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΔΕΞΙΠΠΟΣ-Β΄Εξάμηνο- Μεταπτ. σεμιν. ΡΩΜΑΪΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Μίμος και Παντομίμα (PHIL1559)Σοφία Γεωργακοπούλου
Λατινική λυρική ποίηση "Προπέρτιος Ελεγείες" 2019-2020 (PHIL1257)Ελένη Καραμαλέγκου
Λατινική Φιλοσοφία (Λουκρήτιος) (Μεταπτυχιακό Δέξιππος) (PHIL1136)Μυρτώ Γκαράνη
Μεσαιωνικό Λατινικό Δράμα (ΜΑ "DEXIPPUS")Διονύσιος Μπενέτος
Μεσαιωνικό Λατινικό Δράμα (PHIL1183)Διονύσιος Μπενέτος
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο "Δεξιππος": Τάκιτος, Annales [Η εποχή του Τιβερίου] Εαρ. Εξάμηνο 2021-2022 (PHIL982)Σοφία Παπαϊωάννου