Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Λατινική Φιλοσοφία (Λουκρήτιος) (Μεταπτυχιακό Δέξιππος) (PHIL1136)Μυρτώ Γκαράνη
Μεσαιωνικό Λατινικό Δράμα (ΜΑ "DEXIPPUS")Διονύσιος Μπενέτος
.
Μεσαιωνικό Λατινικό Δράμα (PHIL1183)Διονύσιος Μπενέτος