Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Data Analysis (Business Statistics) - Optimization (ECON320)Ιωάννης Δημητρίου
Machine Learning (ECON608)Ιωάννης Δημητρίου
Python (ECON537)Ιωάννης Δημητρίου
Αναλυτική (Business Analytics) (ECON370)Ιωάννης Δημητρίου
ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ECON552)Δημήτριος Γκιώκας
Διπλωματική Εργασία (Master's Thesis) (ECON409)Ιωάννης Δημητρίου
Επιστήμη Διαχείρισης Δεδομένων (Data Science) (DSC601)Ιωάννης Δημητρίου, Ευάγγελος Βασιλείου
Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων (ECON610)Ευαγγελία Πετράκη
Νομικά Θέματα Επιχειρήσεων (ECON371)Διονύσιος Φλάμπουρας, Ιωάννης Δημητρίου
Οργάνωση και Διοίκηση, Διοίκηση Προσωπικού, Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία (Management, Organizational Behavior, HRM and Leadership) (ECON364)Ιωάννης Δημητρίου
Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και Διαχείριση Έργων (ECON365)Ιωάννης Δημητρίου
Πληροφοριακές Τεχνολογίες για Συστήματα Επιχειρήσεων (IT for Business Systems) (ECON335)Ιωάννης Δημητρίου
Στρατηγική Διοίκηση και Καινοτομία (Strategic Management, Development, Growth, Technology and Innovation) (BUS601)Νάνσυ Μπουραντά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ECON210)ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Χρηματοοικονομική Ανάλυση (ECON363)Δημήτρης Καινούργιος, Γεώργιος Σαββάκης