Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Computational Mathematics (ECON432)Στέλιος Κώτσιος
DYNAMICAL MATHEMATICS (CONTINUOUS) (ECON530)Στέλιος Κώτσιος
.
Topics in Game Theory (ECON367)Νικόλαος Λιωνής & Βασίλειος Βλασερός
Οικονομική Πολιτική (901)Γεώργιος Χορταρέας