Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ιστορία Οικονομικής Σκέψης ΠΜΣ Πολιτική Οικονομία (ECON592)Νικόλαος Θεοχαράκης
.
Οικονομική Πολιτική - Δημόσια Ελεγκτική (ECON336)Βασίλης Ράπανος, Γεωργία Καπλάνογλου
.