Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (CHEM240)Ευάγγελος Μπακέας - Νικόλαος Θωμαΐδης
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (CHEM228)Δασενάκη Μαριλένα, Νικόλαος Θωμαΐδης, Βασίλης Βαλδραμίδης, Νίκη Μαραγκου
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (CHEM238)ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (CHEM274)Χρήστος Κόκκινος, Αντώνης Καλοκαιρινός, Νικόλαος Θωμαΐδης
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (CHEM233)Νικόλαος Θωμαΐδης, Μιχαήλ Κουππάρης, Αναστάσιος Οικονόμου, Ευάγγελος Μπακέας, Αντώνιος Καλοκαιρινός
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (CHEM227)Νικόλαος Θωμαΐδης, Μιχαήλ Κουππάρης
ΧΗΜΕΙΟΜΕΤΡΙΑ (CHEM234)ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΚΑΣ, ΑΝΑΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ