Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Δεοντολογία (PSYCH179)Κυριακή Σωτηροπούλου
Κλινική Κοινοτική Ψυχολογία ΙΙ (PSYCH226)Ελένη Βούσουρα
Κλινική Νευροψυχολογία (PSYCH160)Αλεξάνδρα Οικονόμου
Κλινική συνέντευξη (PSYCH199)Λίσσυ Κανελλοπούλου
Ποσοτική Μεθοδολογία στην Κλινική Έρευνα -ΠΜΣ Κλινική Ψυχολογία (PSYCH170)Κ. Μυλωνάς, Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α.
Στατιστική και Ποσοτική Μεθοδογολογία ΙΙ - ΠΜΣ Κλινική Ψυχολογία ()Κ. Μυλωνάς, Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α.
Στατιστική και Ποσοτική Μεθοδολογία Ι - ΠΜΣ Κλινική Ψυχολογία ()Κ. Μυλωνάς, Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α.
Σύγχρονα Θέματα στην Κλινική Ψυχολογία (PSYCH224)Ελένη Βούσουρα
Ψυχοθεραπεία Ι ()Άννα Χριστοπούλου