Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάλυση Βιοϊατρικών Σημάτων και Εικόνων (NURS216)Δρ. Ζούλιας Εμμανουήλ, Μέλος ΕΔΙΠ Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ
Αξιολόγηση και Διαχείριση Τεχνολογίας Υγείας 361 ΠΥ (NURS361)Γεώργιος Παππούς
Αρχές Πληροφορικής (ΔΠΜΣ-ΠΥ) (NURS340)Καθηγητής Ιωάννης Μαντάς, Δρ. Ιωσηφ Λιάσκος, Δρ. Σπύρος Ζώγας
Βιοστατιστική ΠΜΣ ΟΔΥΥ-ΠΥ (NURS275)Ουρανία Δαφνή
Γλώσσες Προγραμματισμού (NURS475)Δρ Παύλος Πετραντωνάκης
Διαχείριση και Εξόρυξη Γνώσης (NURS391)Αθανάσιος Κιούρτης - Αργυρώ Μαυρογιώργου
Δίκτυα Υπολογιστών (NURS292)Δημήτριος Δ. Βέργαδος, Άγγελος Μιχάλας
Δοκιμαστικό Μάθημα (NURS463)Μάρθα Χαραλαμπίδου
Εισαγωγή στην Ερευνητική Μεθοδολογία - Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων (NURS331)Πέτρος Γαλάνης
Εισαγωγή στις Επιστήμες Υγείας (NURS439)Θεόδωρος Μαριόλης-Σαψάκος
Επιδημιολογία (NURS447)Αναπλ. Καθηγήτρια Μαριάννα Διομήδους
Επιδημιολογία ΠΜΣ Πληροφορική της Υγείας (NURS514)Πέτρος Γαλάνης
Ευφυή Συστήματα Λήψης Αποφάσεων (NURS406)Εμμανουήλ Ζούλιας
Εφαρμογές eHealth και Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων (NURS371)Βασιλική Κούφη
Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων (NURS289)Αντώνης Λίτκε (Αφροδίτη Τσαλγατίδου)
Τηλεϊατρική (NURS314)Καθηγητής Ιωάννης Μαντάς, Δρ. Πάρισης Γαλλος
Τηλεσυνεργασία Εργαστήριο Πληροφορικής Νοσηλευτική ΕΚΠΑ (NURS357)Σπύρος Ζώγας