Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αξιολόγηση και Διαχείριση Τεχνολογίας Υγείας 360 ΟΔΥΥ (NURS360)Γεώργιος Παππούς
Βασικές Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (NURS344)Όλγα Σίσκου
Βιοστατιστική ΠΜΣ ΟΔΥΥ-ΠΥ (NURS275)Ουρανία Δαφνή
Δημόσια Υγεία και Κοινωνικοί Προσδιοριστές της Υγείας (NURS353)Παναγιώτα Σουρτζή, Δάφνη Καϊτελίδου, Μαριάννα Διομήδους, Πέτρος Γαλάνης
Διαχείριση και Εξόρυξη Γνώσης (NURS391)Αθανάσιος Κιούρτης - Αργυρώ Μαυρογιώργου
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού – Ηγεσία (NURS345)Ιωάννης Καραφύλλης-Χονδροκούκης Γρηγόριος
Εισαγωγή στα Οικονομικά της Υγείας και Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας (NURS337)Όλγα Σίσκου
Εισαγωγή στην Ερευνητική Μεθοδολογία - Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων (NURS331)Πέτρος Γαλάνης
Εφαρμογές eHealth και Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων (NURS371)Βασιλική Κούφη
Στρατηγικός Σχεδιασμός & Αξιολόγηση στις Υπηρεσίες υγείας ()Δημήτριος Γκιώκας
Στρατηγικός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση στις Υπηρεσίες Υγείας (NURS346)Δάφνη Καϊτελίδου, Δημήτριος Γκιώκας
Συστήματα Υγείας και Πολιτική Υγείας (NURS338)Χαράλαμπος Οικονόμου
Φαρμακευτική Πολιτική & Φαρμακο-οικονομία (NURS408)Μαίρη Γείτονα & Μάγδα Χατζίκου