Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ειδικά Μαθήματα στη Βιομηχανική Φαρμακευτική (PHARM227)Μαρία Βερτζώνη, Ευάγγελος Καραλής
ΕΛΕΓΧΟΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (PHARM244)Δημήτριος Ρέκκας, Παρασκευάς Δάλλας
Εξετάσεις Μικροβιολογίας (PHARM257)Γεωργία Βαλσαμή
Επιχειρηματικότητα στη Φαρμακευτική (PHARM218)Γεώργιος Βασιλόπουλος
Εργαστηριακές Ασκήσεις στη Βιομηχανική Φαρμακευτική (6110)Γ. Βαλσαμή, Μ. Βερτζώνη, Μ. Βλάχου, Π. Δάλλας, Α. Δοκουμετζίδης, Β. Καραλής, Δ. Ρέκκας, Χ. Ρέππας, Μ. Χριστοφορόρου-Συμιλλίδου
Εφαρμοσμένη Φαρμακευτική Ανάλυση (PHARM202)Μιχαήλ Κουππάρης, Μαρία Βερτζώνη
Κοσμητολογία (5103, 6102)Μιχαήλ Ράλλης, Παρασκευάς Δάλλας
Προχωρημένη Βιοφαρμακευτική - Φαρμακοκινητική (PHARM137)Χρήστος Ρεππας, Γεωργία Βαλσαμή, Μοίρα Συμιλλίδου, Παναγιώτης Μαχαίρας
Προχωρημένη Φαρμακευτική Τεχνολογία-Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Μορφών (6104)Παρασκευάς Δάλλας - Δημήτριος Ρέκκας
Φαρμακευτική Μικροβιολογία (PHARM206)Τσακρής Αθανάσιος
Φυσική Φαρμακευτική και Νανοτεχνολογία (PHARM246)Κωνσταντίνος Δεμέτζος, Μαριλένα Βλάχου