Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανατομία Κεφαλής & Τραχήλου (DENT499)Καθηγητής Χρήστος Περισανίδης
Βασικές Αρχές Χειρουργικής του Στόματος (DENT576)Επικ. Καθηγητής Π.Χριστόπουλος
Βασικές Γνώσεις Φυσικής Εξέτασης και Παρακλινικές Εξετάσεις στον Χειρουργικό Ασθενή (DENT581)Επικ. Καθηγητής Β . Πετσίνης
Επείγουσες Ιατρικές Καταστάσεις στο Οδοντιατρείο (DENT515)Επικ. Καθηγήτρια Κ. Θεολόγη - Λυγιδάκη
Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών (ΗΦΑ) (DENT593)Ομάδα Διαχείρισης ΗΦΑ
Κλινική Φαρμακολογία στην Οδοντιατρική (DENT498)Επικ. Καθηγητής Β. Πετσίνης
Σεμινάριο Εμφυτευμάτων (DENT580)Αναπλ. Καθηγητής Δ. Καλύβας
Στοιχειώδεις Γνώσεις Γναθοπροσωπικής Τραυματιολογίας (DENT579)Επικ. Καθηγητής Λ. Γκουτζάνης
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ (DENT560)Φώτιος Τζέρμπος