Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΌ ΜΆΘΗΜΑ "ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ" (DENT 267)Μιχαήλ Γερ. Τζάκης - Βασίλης Χρ Ψάρρας
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Μεταπτυχιακά Σεμιναριακά μαθήματα 2020 (DENT333) Βασίλης Ψάρας & Μιχαήλ Τζάκης