Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ακτινογραφική Διαφορική Διάγνωση - 2ου εξαμήνου (8009)Καθηγητής Χ. Αγγελόπουλος
Απεικονιστικές Μέθοδοι στην Οδοντιατρική  (8002)Καθηγητής Χ. Αγγελόπουλος
Εξειδικευμένες Απεικονιστικές Τεχνικές 1 (8012)Καθηγητής Κ. Τσιχλάκης
Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών (ΗΦΑ) (DENT593)Ομάδα Διαχείρισης ΗΦΑ