Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βασικές Αρχές Ιστοπαθολογίας Νόσων του Στόματος (DENT553)Νικόλαος Νικητάκης
Βασικές Αρχές Παθολογοανατομίας (DENT538)Κωνσταντίνος Τόσιος
Βιβλιογραφική Ενημέρωση (DENT592)Ν. Νικητάκης
Βιβλιογραφική Ενημέρωση (DENT551)Νικόλαος Νικητάκης
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (DENT510)Ευαγγελία Πιπέρη
Διαγνωστική Παθολογική Ανατομική (DENT584)Κωνσταντίνος Τόσιος
Ειδικά Ερευνητικά Θέματα (DENT578)Νικόλαος Νικητάκης
Ειδική Παθολογία Στόματος ()Ν. Νικητάκης
ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ-ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΓΚΟΜΟΡΦΩΝ ΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ (DENT413)Ευαγγελία Πιπέρη
Εσωτερική Παθολογία (DENT577)Ν. Νικητάκης
Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών (ΗΦΑ) (DENT593)Ομάδα Διαχείρισης ΗΦΑ
Κλινική Στοματολογία (8004)Ν. Νικητάκης
ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΟΓΚΟΙ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΙΙ (ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΟΓΚΟΙ)) (DENT419)Ευαγγελία Πιπέρη
Μελέτη Βιοψιών (DENT554)Ευαγγελία Πιπέρη
Σεμινάριο Κλινικών Περιστατικών (DENT552)Ευαγγελία Πιπέρη