Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (6129-6132)Υπεύθυνος Μαθήματος: Γ. Τζανετάκης, Επικ. Καθηγητής
Βασικές Αρχές Έρευνας (7000)Γ. Ηλιάδης Καθηγητής
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (6102-6105-6109-6117)Υπεύθυνος Μαθήματος: Ν. Κερεζούδης, Καθηγητής
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΦΟΥ (6001)Υπεύθυνη Μαθήματος: Μ. Γεωργοπούλου, Καθηγήτρια
Βιολογία Στόματος 2 (5003, 6006, 7212)Β. Παπαϊωάννου, Αναπληρωτής Καθηγητής
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (5004, 6004, 7003, 8005)Α. Πολυχρονοπούλου, Καθηγήτρια
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (6114-6122-6128-6134)Υπεύθυνη Μαθήματος: Μ. Γεωργοπούλου, Καθηγήτρια
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 5 (6126)Υπεύθυνος Μαθήματος: Ν. Κερεζούδης, Καθηγητής
ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ  (6101-6108-6116-6120)Υπεύθυνος Μαθήματος: Ν. Κερεζούδης, Καθηγητής
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ (6100)Υπεύθυνη Μαθήματος: Μ. Γεωργοπούλου, Καθηγήτρια
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Μ.Δ.Ε. (6115-6123-6127-6133)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (6113)Υπεύθυνος Μαθήματος: Γ. Τζανετάκης, Επικ. Καθηγητής
Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών (ΗΦΑ) (DENT593)Ομάδα Διαχείρισης ΗΦΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ()Υπεύθυνη Μαθήματος: Μ. Γεωργοπούλου, Καθηγήτρια
Μοριακή Βιολογία (6000, 8001)Καθ. Ευθυμία Κιτράκη
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ()Υπεύθυνη Μαθήματος: Μ. Γεωργοπούλου, Καθηγήτρια
Τραυματισμός δοντιών (5011)Επίκουρος Καθηγητής - Γ.Βαδιάκας