Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βασικές Αρχές Έρευνας (7000)Γ. Ηλιάδης Καθηγητής
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση (6300-6307-6315-6324-6332-6338) (Εξάμηνα 1-6)Καθηγήτρια Ευδοξία Πεπελάση, Αναπλ. Καθηγήτρια Ξανθίππη Δερέκα, Επίκ. Καθηγητής Γιώργος Μπομπέτσης
Βιολογία Περιοδοντίου (6007) (5001) (Εξάμηνο 1ο)Αναπλ. Καθηγήτρια Ξανθίππη Δερέκα
Βιολογία Στόματος 2 (5003, 6006, 7212)Β. Παπαϊωάννου, Αναπληρωτής Καθηγητής
Βιολογία Στόματος Ι (5000, 6009, 7002)Καθ. Ευθυμία Κιτράκη
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (5004, 6004, 7003, 8005)Α. Πολυχρονοπούλου, Καθηγήτρια
Γενικά Νοσήματα και Περιοδόντιο (6310) (Εξάμηνο 2ο)Επίκ. Καθηγητής Γιώργος Μπομπέτσης
Διδακτική Μεθοδολογία (6335-6341) (Εξάμηνα 5-6)Καθηγήτρια Ευδοξία Πεπελάση
Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε (6314-6323-6331-6344-6345) (Εξάμηνα 2-6)Όλα τα μέλη ΔΕΠ
Ερευνητικό Σεμινάριο (6303-6309-6319-6328) (Εξάμηνα 1-4)Επίκ. Καθηγητής Γιώργος Μπομπέτσης, Αναπλ. Καθηγήτρια Ξανθίππη Δερέκα
Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών (ΗΦΑ) (DENT593)Ομάδα Διαχείρισης ΗΦΑ
Κλινική Εμφυτευματολογίας (6306-6313-6322-6330-6337-6343) (Εξάμηνα 1-6)Επίκ. Καθηγητής Σπύρος Βασιλόπουλος
Κλινική Περιοδοντολογίας (6305-6312-6321-6329-6336-6342) (Εξάμηνα 1-6)Επίκ. Καθηγητής Σπύρος Βασιλόπουλος
Μοριακή Βιολογία (6000, 8001)Καθ. Ευθυμία Κιτράκη
Παρουσίαση Περιστατικών (6302-6308-6318-6325-6332-6339) (Εξάμηνα 1-6)Αναπλ.Καθηγητής Ιωάννης Καρούσης, Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης Φουρμούζης, Επίκ. Καθηγητής Σπύρος Βασιλόπουλος
Σεμινάριο Κλινικής Εμφυτευματολογίας (6317-6327-6333-6340) (Εξάμηνα 3-6)Καθηγήτρια Ευδοξία Πεπελάση
Σεμινάριο Κλινικής Περιοδοντολογίας (6304-6311-6320-6326) (Εξάμηνα 1-4)Καθηγητής Φοίβος Μαδιανός, Επίκ. Καθηγητής Σπύρος Βασιλόπουλος
Σεμινάριο Περιο-Προσθετικής (6010-6011-6012-6013-6014-6015) (Εξάμηνα 1-6)Καθηγητής Φοίβος Μαδιανός