Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βασικές Αρχές Έρευνας (7000)Γ. Ηλιάδης Καθηγητής
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (6200/6204/6209/6216) ()Μέλη ΔΕΠ Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής, άλλων Εργαστηρίων/Κλινικών Τμήματος, ΥΔ, Μεταδιδακτορικοί συνεργάτες
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Χειμερινού Ι (DENT597)Δέσποινα Ποντίδου
Βιολογία Στόματος Ι (5000, 6009, 7002)Καθ. Ευθυμία Κιτράκη
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (5004, 6004, 7003, 8005)Α. Πολυχρονοπούλου, Καθηγήτρια
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (6213/6220/6224/6229) ()Μέλη ΔΕΠ Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (6201) ()Μέλη ΔΕΠ Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής, ΥΔ, Μεταδιδακτορικοί συνεργάτες
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Μ.Δ.Ε. (6208/6214/6221/6225/6229) ()Μέλη ΔΕΠ Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (6207/6215) ()Μέλη ΔΕΠ Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής, ΥΔ, Μεταδιδακτορικοί συνεργάτες
Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών (ΗΦΑ) (DENT593)Ομάδα Διαχείρισης ΗΦΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (6206/6210/6218/6222/6226) ()Μέλη ΔΕΠ Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής, ΥΔ, Μεταδιδακτορικοί συνεργάτες
Οδοντιατρικά Βιοϋλικά (7107)Σπύρος Ζηνέλης Καθηγητής
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (6203/6205/6212/6217/6223/6227) ()Μέλη ΔΕΠ Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής