Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βιβλιογραφική Aνασκόπηση Εαρινού Ι (DENT543)Μέλη ΔΕΠ και συνεργάτες Οδοντικής Χειρουργικής
Βιβλιογραφική ανασκόπηση εαρινού ΙΙΙ (DENT589)Δέσποινα Ποντίδου
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Χειμερινού ΙΙ (υποχρεωτικό-μεταπτυχ)Μέλη ΔΕΠ και συνεργάτες Οδοντικής Χειρουργικής
Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών (ΗΦΑ) (DENT593)Ομάδα Διαχείρισης ΗΦΑ