Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βιολογία Στόματος Ι (ΓΜ 4)Καθ. Ευθυμία Κιτράκη
Μοριακή Βιολογία (ΓΜ 3)Καθ. Ευθυμία Κιτράκη