Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (1ο ΕΞΑΜΗΝΟ) (MED1494)Γιάννης Τούντας & Χριστίνα Δημητρακάκη
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (2ο ΕΞΑΜΗΝΟ) (MED1392)ΝΤΙΑΝΑ ΧΑΡΙΛΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΜΑΤΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (1ο ΕΞΑΜΗΝΟ) ()ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (2ο ΕΞΑΜΗΝΟ) (MED1437)Λάγιου Αρετή, Βάνα Σακελάρη, Χριστίνα Δημητρακάκη
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (3ο ΕΞΑΜΗΝΟ) (MED1493)Γιάννης Τούντας & Χριστίνα Δημητρακάκη
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (3ο εξάμηνο) (MED1757)Χριστίνα Δημητρακάκη Γιώτα Δημητροπούλου
ΠΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ - Θεωρία & Εφαρμογές (MED1497)ΒΑΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ & ΛΑΓΙΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (2ο ΕΞΑΜΗΝΟ) (MED1356)Συντονισμός: Φώτης Σιάννης, Διδάσκοντες: Χαρά Τζαβάρα, Νίκος Κόφφας
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΥΓΕΙΑΣ (1ο ΕΞΑΜΗΝΟ) ()ΒΑΣΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ & ΠΗΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ