Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ακτινοθεραπεία (MED1556)Παντελής Καραΐσκος
Ανακοινώσεις Γραμματείας (MED1701)Παντελής Καραΐσκος
Πηγές Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας (MED1290)Σοφία Κόττου