Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΕΥΝΑ (MED1831)Σύψα Βασιλική - Αναστασία