Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ιστορία δικαίου ΠΜΣ - Θέματα ιδιωτικού /δημοσίου δικαίου στην ελληνική Αρχαιότητα (LAW680)Ανδρέας Χέλμης
Ιστορία Δικαίου ΠΜΣ. Θέματα ιδιωτικού/δημοσίου δικαίου (Μεβυζαντινό Δίκαιο) (LAW765)Ελευθερία Παπαγιάννη
Ιστορία Δικαίου ΠΜΣ. Θέματα ιδιωτικού/δημοσίου δικαίου στο Βυζάντιο (Βυζαντινό Δίκαιο) (LAW762)Ελευθερία Παπαγιάννη
Μεταπτυχιακό Ιστορίας Δικαίου - Ρωμαϊκό Δίκαιο (LAW322)Αθηνά Δημοπούλου