Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Δυναμική των Πηγών του Εργατικού Δικαίου (LAW961)Ιωάννης Σκανδάλης
Ειδικά Προβλήματα από το Δίκαιο των ΣΣΕ (LAW792)Κ. Παπαδημητρίου
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (LAW449)Κώστας Παπαδημητρίου, Δημήτριος Λαδάς, Ιωάννης Σκανδάλης
Ζητήματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Εργατικού Δίκαιου (LAW810)Κωνσταντίνος Μπακόπουλος
Μεταπτυχιακό Εργατικού Δικαίου - Ειδικά Θέματα από το Δίκαιο της Εκμετάλλευσης (LAW708)Δημήτριος Λαδάς
Οικονομική κρίση & ιδιωτικό δίκαιο (LAW697)Αντώνιος Καραμπατζός, Γεώργιος Μεντής, Βασίλειος Τριανταφυλλίδης