Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Iστορία Πολιτικών Ιδεών Εμβάθυνση στον γερμανικό ιδεαλισμό (LAW400)Θεοδώρα Αντωνίου
Public Law of Investments (LAW954)Konstantina Georgaki
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (2022-2023) (LAW965)Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος
Δημόσιο Δίκαιο και Οικονομική Ανάλυση (LAW359)Γεώργιος Δελλής
Δημόσιο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς (LAW476)Χρήστος Γκόρτσος
Δημόσιο Τραπεζικό Δίκαιο (LAW475)Χρήστος Γκόρτσος
ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΜΣ ΕΕ 2022 (LAW910)Αικατερίνη Ηλιάδου
Δίκαιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (LAW621)Βασίλειος Κονδύλης
Δίκαιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023]  (LAW940)Βασίλειος Κονδύλης
Δίκαιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 2021-2022 (LAW861)Βασίλειος Κονδύλης
ΔΙΚΑΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Ειδίκευση Υ14, χειμ. εξάμ. 2020-2021) (LAW652)Παύλος-Μιχαήλ Ευστρατίου
ΔΙΚΑΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (χειμ. εξάμ. 2021-2022) (LAW853)Παύλος-Μιχαήλ Ευστρατίου
Διοικητικό Δίκαιο (Ενιαίο ΠΜΣ, Ακ. Έτος 2018) (LAW392)Γεώργιος Δελλής
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (θερ. εξάμ. 2020) (Ειδίκευση Υ11&Υ13)ΠΑΥΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΠΜΣ Ειδίκευση Υ11+Υ13, θερ. εξάμ. 2021) (LAW791)ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΠΜΣ Ειδίκευση Υ11+Υ13, θερ. εξάμ. 2022) (LAW905)ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΜΣ 2022-2023 (LAW1007)ΓΛΥΚ. ΣΙΟΥΤΗ - Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Εθνική και Ευρωπαϊκή Προστασία των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων (LAW555)Θεοδώρα Αντωνίου
Εθνική και Ευρωπαϊκή Προστασία των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων 2023 (LAW1004)Θεοδώρα Αντωνίου, Δημήτριος Κυριαζής
Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Δημόσιο Δίκαιο (LAW687)Θεοδώρα Αντωνίου
Μορφές διαλόγου των εθνικών με τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια [Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023]  (LAW620)Βασίλειος Κονδύλης
Μορφές διαλόγου των εθνικών με τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια 2021-2022 ((κωδ. 2007))Βασίλειος Κονδύλης
ΠΜΣ Διοικητικό Δίκαιο 2021 (LAW860)Παρασκευή Μουζουράκη
ΠΜΣ Διοικητικό Δίκαιο 2022 (LAW861)Παρασκευή Μουζουράκη
Ρύθμιση και Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης και των συστημάτων πληρωμών (LAW474)Χρήστος Γκόρτσος