Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Iστορία Πολιτικών Ιδεών Εμβάθυνση στον γερμανικό ιδεαλισμό (LAW400)Θεοδώρα Αντωνίου
Public Law of Investments (2023-2024) (LAW1041)Κωνσταντίνα Γεωργάκη
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (2023-2024) (LAW1045)Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος
Δημόσιο Δίκαιο και Οικονομική Ανάλυση (LAW359)Γεώργιος Δελλής
ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΜΣ ΕΕ 2022 (LAW910)Αικατερίνη Ηλιάδου
Δίκαιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (LAW621)Βασίλειος Κονδύλης
Δίκαιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023]  (LAW940)Βασίλειος Κονδύλης
Δίκαιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 2021-2022 (LAW861)Βασίλειος Κονδύλης
ΔΙΚΑΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Ειδίκευση Υ14, χειμ. εξάμ. 2020-2021) (LAW652)Παύλος-Μιχαήλ Ευστρατίου
ΔΙΚΑΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (χειμ. εξάμ. 2021-2022) (LAW853)Παύλος-Μιχαήλ Ευστρατίου
Διοικητικό Δίκαιο (Ενιαίο ΠΜΣ, Ακ. Έτος 2018) (LAW392)Γεώργιος Δελλής
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (θερ. εξάμ. 2020) (Ειδίκευση Υ11&Υ13)ΠΑΥΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, θερ. εξάμ. 2024) (LAW1066)Αν. Καθ. Παύλος-Μιχαήλ Ευστρατίου
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΠΜΣ Ειδίκευση Υ11+Υ13, θερ. εξάμ. 2021) (LAW791)ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΠΜΣ Ειδίκευση Υ11+Υ13, θερ. εξάμ. 2022) (LAW905)ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΜΣ 2022-2023 (LAW1007)ΓΛΥΚ. ΣΙΟΥΤΗ - Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Εθνική και Ευρωπαϊκή Προστασία των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων 2024 (LAW1004)Θεοδώρα Αντωνίου, Χαρά Καυκά, Παναγιώτης Γαλάνης
Ευρωπαικό και Συγκριτικό Δημόσιο Δίκαιο (LAW687)Θεοδώρα Αντωνίου
Ιστορία Πολιτικών Ιδεών - Εμβάθυνση στον Γερμανικό Ιδεαλισμό (19ος αι.) (2024) (LAW1077)Θεοδώρα Αντωνίου, Παναγιώτης Γαλάνης
Μορφές διαλόγου των εθνικών με τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια [Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023]  (LAW620)Βασίλειος Κονδύλης
Μορφές διαλόγου των εθνικών με τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια 2021-2022 ((κωδ. 2007))Βασίλειος Κονδύλης
ΠΜΣ Διοικητικό Δίκαιο 2021 (LAW860)Παρασκευή Μουζουράκη
ΠΜΣ Διοικητικό Δίκαιο 2023 (LAW861)Παρασκευή Μουζουράκη, Γιώργος Δελλής
ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2023-24 (LAW752)Παρασκευή Μουζουράκη
Το Δίκαιο της ΟΝΕ (LAW1043)Χρήστος Γκόρτσος, Ιωάννης Δρόσσος