Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βυζαντινή Ιστορία - Εισαγωγή στην ιστορία του Βυζαντινού κόσμου (II 13ΑΤ / ΚΙΙ03 / ΜΙ)Σοφία Μεργιαλή-Σαχά
Διαπολιτισμική Ψυχολογία (ΨΧ56)Βασίλης Παυλόπουλος
Εφαρμοσμένη Διαπολιτισμική Ψυχολογία ΨΧ127 (ΨΧ127)Αντωνία Παπαστυλιανού