Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι (CHEM313)Αναστάσιος Οικονόμου, Ευάγγελος Μπακέας
Οργανική Χημεία Ι (CHEM108)Βικτωρία Μαγκριώτη, Γεώργιος Βουγιουκαλάκης
Πρακτικά Φασματοσκοπίας στην Ανόργανη Χημεία (CHEM332Π)Αθανάσιος Φιλιππόπουλος, Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος (Συντονιστής), Νικόλαος Ψαρουδάκης
Φασματοσκοπία στην Ανόργανη Χημεία (CHEM332Θ)Νίκος Ψαρουδάκης, Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος (συντονιστής)