Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (PPP752)Παναγιώτης Πανταζάκος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (ΦΣ100)Σωτήρης Φουρνάρος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (Φ.Π.Ψ., ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ, ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, κα.) (FRL348)Γεώργιος Πασιάς
Εισαγωγή στην Φιλοσοφία 2018 (ΦΣ 100)Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης
Λατινική Θεματογραφία Α' Εξαμήνου (ΦL101, ΦL03, ΛΑΤ001)Ελένη Ντάνου
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΤΕΚ 002 (παλαιό ΠΔ 148) Educational Research Methodology (PPP356)Αθανάσιος Βέρδης
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ (PPP631)Γεώργιος Πασιάς
ΦΣ 100 Εισαγωγή στην Φιλοσοφία - Τμήμα Ψυχολογίας (PPP605)Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης