Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική (PSPA109)Νίκος Κουτσιαράς
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (42505)Γιώργος Σωτηρέλης, καθηγητής
Πολιτική Φιλοσοφία I (PSPA415) Αλέξανδρος Μανωλάτος
Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία - 42539B (PSPA129)Γεώργιος Θεοδωρίδης
Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία (42499Β)Δοξιάδης Κύρκος