Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ_ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (NURS348)Φωτεινή Βουζάβαλη
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (NURS262)Ευαγγελία Δημητρούλια
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (NURS191)Γεώργιος Φιλντίσης, Παύλος Μυριανθεύς, Άννα Κορομπέλη
Πρώτες Βοήθειες - Νοσηλευτική (NURS332)Παύλος Μυριανθεύς
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (NURS513)Κωνσταντίνος Πάντος
Φυσιολογία-ΙΙ (NURS356)Αντώνης Σταματάκης