Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βασική Νοσηλευτική ΙΙ (NURS186) (NURS568)Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου
Εφαρμοσμένη Επιδημιολογία και Πρόληψη (NURS535)Αθηνά Καλοκαιρινού, Παναγιώτα Σουρτζή, Πέτρος Γαλάνης
ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ_ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (NURS348)Φωτεινή Βουζάβαλη
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (NURS262)Ευαγγελία Δημητρούλια
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (NURS191)Γεώργιος Φιλντίσης, Παύλος Μυριανθεύς, Άννα Κορομπέλη
Πρώτες Βοήθειες - Νοσηλευτική (NURS332)Παύλος Μυριανθεύς, Αννα Κορομπέλη
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (NURS513)Μέλη ΔΕΠ Εργαστηρίου Φαρμακολογίας
Φυσιολογία-ΙΙ (NURS356)Αντώνης Σταματάκης