Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αρχαία Ελληνική Ιστορία από των αρχών έως και τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο (ΙΙ 10ΑΤ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡ)Νικόλαος Γιαννακόπουλος
Εισαγωγή στην Αιγαιακή Προϊστορία (ΙΑ02 Προϊστορική Αρχ)Βασίλης Πετράκης
ΙΑ 17 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  (ARCH387)Δημήτρης Παυλόπουλος
ΙΑ17. Εισαγωγή στην Επιστήμη της Ιστορίας της Τέχνης (ARCH596)Γλαύκη Γκότση
ΙΙ12 Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης (ARCH102)Νικολέττα Γιαντσή
ΦL03 Λατινικά Ι [Θεματογραφία], Β΄εξάμηνο ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 2019-2020 (Με-Ω) (PHIL384)Ανδρέας Ν. Μιχαλόπουλος
ΦL03 ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι (ΜΕ-Ω) Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ 2020-2021) (ΦL03)Μυρτώ Γκαράνη
ΦL03 Λατινική Φιλολογία Ι / Κλιμάκιο Α-Μα (Β΄εξάμηνο ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ) (ARCH857)Ανδρέας Μιχαλόπουλος