Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
1η πρόοδος για το ΦL03 Λατινική Φιλολογία Ι, 2021-2022 (όλα τα κλιμάκια / μόνο για τους πρωτοετείς) (ARCH949)Βάιος Βαϊόπουλος – Ρουμπίνη Δημοπούλου
Αρχαία Ελληνική Ιστορία από των αρχών έως και τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο (ΙΙ 10ΑΤ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡ)Νικόλαος Γιαννακόπουλος
Εισαγωγή στην Αιγαιακή Προϊστορία (ΙΑ02 Προϊστορική Αρχ)Βασίλης Πετράκης
ΙΑ17. Εισαγωγή στην Επιστήμη της Ιστορίας της Τέχνης (ARCH596)Γλαύκη Γκότση
ΙΙ12 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ Α΄(μάθημα εισαγωγής, ακαδημαϊκό έτος 2021-22) (ARCH931)Νικολέττα Γιαντσή
ΦL03 Λατινικά Ι [Θεματογραφία], Β΄εξάμηνο ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 2019-2020 (Με-Ω) (PHIL384)Ανδρέας Ν. Μιχαλόπουλος
ΦL03 Λατινική Φιλολογία Ι, Α-Μα (ARCH941)Βάιος Βαϊόπουλος
ΦL03- ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι (ΦL03)Ρουμπίνη Δημοπούλου
Φροντιστήριο για το ΦL03-Λατινική Φιλολογία Ι [για πρωτοετείς (και δευτεροετείς) 2021-2022] (ARCH940)Αγγελική Ηλιοπούλου
Φροντιστήριο για το ΦL03-Λατινική Φιλολογία Ι [για πρωτοετείς (και δευτεροετείς) 2021-2022] (ARCH939)Μαρία Κορρέ