Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αρχαία Ελληνική Ιστορία από των αρχών έως και τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο (ΙΙ 10ΑΤ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡ)Νικόλαος Γιαννακόπουλος
Εισαγωγή στην Αιγαιακή Προϊστορία (ΙΑ02 Προϊστορική Αρχ) Βασίλης Πετράκης
Επί πτυχίω εξέταση Μαρτίου 2024 "ΦL03-Λατινική Φιλολογία Ι" ΙΣΤ-ΑΡΧ [όλα τα κλιμάκια] (ARCH1053)Ανδρέας Μιχαλόπουλος
ΙΑ157, Τέχνη στις Γερμανόφωνες Χώρες τον 16ο αιώνα (ARCH1007)Κωνσταντίνος Γραβάνης
ΙΑ158, Siglo de Oro: Ισπανική Τέχνη του 17ου αιώνα (ARCH1012)Κωνσταντίνος Γραβάνης
ΙΙ12 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ Α΄ εαρινό εξάμηνο 2023 (ARCH1025)Νικολέττα Γιαντσή
ΙΙ12 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ Α΄(μάθημα εισαγωγής, ακαδημαϊκό έτος 2022-2023) (ARCH931)Νικολέττα Γιαντσή
ΦL03 Λατινική Φιλολογία Ι (για τους/τις εισαχθέντες/εισαχθείσες τον Σεπτέμβριο του 2020 και του 2021) (ARCH857)Ανδρέας Μιχαλόπουλος
ΦL03 Λατινική Φιλολογία Ι, Α-Μα (ARCH941)Βάιος Βαϊόπουλος
ΦL03- ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι (ΦL03)Ρουμπίνη Δημοπούλου
ΦL03-Λατινική Φιλολογία Ι (Κλιμάκιο Με-Ω) για όσους/όσες εισήχθησαν τον Σεπτέμβριο του 2022, καθώς και τον Σεπτέμβριο του 2019 και παλαιότερα (ARCH1014)Ανδρέας Ν. Μιχαλόπουλος
ΦΝ03 Νεοελληνική Φιλολογία Ι (για B΄ εξάμηνο Ιστορικού -Αρχαιολογικού) (ΦΝ03)Μαρία Νικολοπούλου