Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βασική Βιωματική Εκπαίδευση στη Φυσιο-Παθολογία της Προσωπικότητας (NURS236)Γεώργιος Καλλέργης
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ (NURS281)Φωτεινή Μαυρίδη
Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ 2019 (NURS352)Ελισάβετ Πατηράκη
Φοιτητές Νοσηλευτικής (NURS299)ΣΖ