Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΔΑΦ (NURS580)Βενετία-Σοφία Βελονάκη
Εξετάσεις επι πτυχιω-Χρόνια Νοσήματα (NURS465)Βασιλική Μάτζιου
Νεότερες Επιστημονικές εξελίξεις για την αποτελεσματική κλινική διαχείριση της πανδημίας COVID-19 (CCE-COVID19)
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ (NURS281)Φωτεινή Μαυρίδη
Πιλοτική Ανακουφιστική Φροντίδα (NURS505)Στυλιανός Κατσαραγάκης
Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ 2019 (NURS352)Ελισάβετ Πατηράκη
Φοιτητές Νοσηλευτικής (NURS299)ΣΖ
Ψυχοκοινωνική στήριξη ατόμων με καρκίνο (NURS440)Δανάη Παπαδάτου