Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΠΜΣ-Ειδικά θέματα Αθλητικής Ψυχολογίας - ΣΕΦΑΑ (PHED304)Μαρία Ψυχουντάκη - Νεκτάριος Σταύρου
ΠΜΣ-Πειραματική Αθλητική Ψυχολογία - ΣΕΦΑΑ (PHED305)Μαρία Ψυχουντάκη - Νεκτάριος Σταύρου