Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΠΜΣ "Παθήσεις Μαστού" (2022-2023) (MED2035)1. Καθηγητής Ν. Αρκαδόπουλος 2. Καθηγητής Γ. Ζωγράφος 3. Καθηγήτρια Φ. Ζαγουρή 4. Καθηγητής Κ. Δημητρακάκης 5. Καθηγητής Ν. Μιχαλόπουλος
ΠΜΣ "Παθήσεις Μαστού" (2023-2024) (MED2138)1. Καθηγητής Ν. Αρκαδόπουλος 2. Καθηγητής Γ. Ζωγράφος 3. Καθηγήτρια Φ. Ζαγουρή 4. Καθηγητής Κ. Δημητρακάκης 5. Καθηγητής Ν. Μιχαλόπουλος