Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
.-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 (ΥΣ-352Υπ)ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑΚΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΟΥΚΑ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΜΕΛΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ KAI ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, TEACHING SWIMMING AND WATER SAFETY (PHED193)ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑΚΗ (HELEN SOULTANAKIS)