Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Video on Demand Διαλέξεων ΠΜΣ « Νέες Τεχνολογίες Χειρουργικής Πεπτικού – Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές – Βαριατρική Χειρουργική» (MED1928)Σπυρίδων Σμπαρούνης
Ανακοινώσεις ΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες Χειρουργικής Πεπτικού – Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές – Βαριατρική Χειρουργική» (MED1942)Σπυρίδων Σμπαρούνης
Παρουσιάσεις ΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες Χειρουργικής Πεπτικού – Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές – Βαριατρική Χειρουργική» (MED1654)Σπυρίδων Σμπαρούνης