Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (NURS231)Παναγιώτα Σουρτζή
Βιολογικά Συστήματα Απάντησης στο Στρες (NURS492)Αντώνης Σταματάκης
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Β (NURS431)Αντωνία Πασχάλη & Γιώργος Τσίτσας
Οικονομικά της Υγείας  (NURS434)Όλγα Σίσκου
Ολιστική εκτίμηση αναγκών στο τελικό στάδιο της ασθένειας του παιδιού (NURS496)Δανάη Παπαδάτου
Ψυχοκοινωνική στήριξη προσφύγων - 2021 Εαρινό εξάμηνο (NURS470)Δανάη Παπαδάτου