Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Bυζαντινός πολιτισμός (PHIL613)Αντώνιος Παναγιώτου
Καινή Διαθήκη και Θρησκευτική Περιήγηση – Στα βήματα του Απ. Παύλου - (ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ)- (SOCTHEOL144)Σωτήριος Δεσπότης
ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ (SOCTHEOL138)Σωτήριος Δεσπότης
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ (SOCTHEOL137)Σπυρίδων Τσιτσίγκος