Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βιολογία και φυσιολογία της γήρανσης (MED1867)Ευρυδίκη Κραββαρίτη
Γηριατρικά Σύνδρομα Ι (MED1866)Ευρυδίκη Κραββαρίτη
Γηριατρικά Σύνδρομα ΙΙ: Νευρολογικά και Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (MED1586) Ευρυδίκη Κραββαρίτη
Γηριατρικές εξειδικεύσεις (MED1579) Ευρυδίκη Κραββαρίτη
Γηριατρική Φαρμακολογία (MED1868)Ευρυδίκη Κραββαρίτη
Νοσηλεία Γηριατρικών ασθενών (MED1584) Ευρυδίκη Κραββαρίτη
Πρωτοβάθμια φροντίδα (MED1865)Ευρυδίκη Κραββαρίτη
Υγιής Γήρανση (MED1585) Ευρυδίκη Κραββαρίτη