Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βιολογία και φυσιολογία της γήρανσης (MED1867)Ευρυδίκη Κραββαρίτη
Γηριατρικά Σύνδρομα Ι (MED1866)Ευρυδίκη Κραββαρίτη
Γηριατρικά Σύνδρομα ΙΙ: Νευρολογικά και Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (MED1586)Ευρυδίκη Κραββαρίτη
Γηριατρικές εξειδικεύσεις (MED1579)Ευρυδίκη Κραββαρίτη
Γηριατρική Φαρμακολογία (MED1868)Ευρυδίκη Κραββαρίτη
Νοσηλεία Γηριατρικών ασθενών (MED1584)Ευρυδίκη Κραββαρίτη
Πρωτοβάθμια φροντίδα (MED1865)Ευρυδίκη Κραββαρίτη
Υγιής Γήρανση (MED1585)Ευρυδίκη Κραββαρίτη