Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 2023 (066Α001) Ευρυδίκη Κραββαρίτη
ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Ι: ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - 2023 (066Α002) Ευρυδίκη Κραββαρίτη
Γηριατρικά Σύνδρομα ΙΙ: Ψυχοδιανοητικά Και Κοινωνικά Προβλήματα (2023) (066B004)Ευρυδίκη Κραββαρίτη
Γηριατρικές Εξειδικεύσεις: Καρδιολογία, Ογκολογία, Ρευματολογία, Ορθοπαιδική, Γυναικολογία (2023) (066B002)Ευρυδίκη Κραββαρίτη
ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ -2023 (066Α003) Ευρυδίκη Κραββαρίτη
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ) (066Γ001)Ευρυδίκη Κραββαρίτη
Νοσηλεία Και Περιεγχειρητικά Θέματα Γηριατρικών Ασθενών (066B003)Ευρυδίκη Κραββαρίτη
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΛΙΚΙΑ - 2023 (066Α004) Ευρυδίκη Κραββαρίτη
Υγιής Γήρανση Και Μακροβιότητα: Γενετικοί Και Επιγενετικοί Παράγοντες (2023) (066B001)Ευρυδίκη Κραββαρίτη