Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Δ' Εξάμηνο Προηγμένης Λαπαροσκοπικής και Βαριατρικής Χειρουργικής (MED1826)Σπυρίδων Σμπαρούνης
Διπλωματική Εργασία (067Δ021)
Λαπαροσκοπική Χειρουργική Παθήσεων Ανωτέρου Πεπτικού (067Γ018)
Λαπαροσκοπική Χειρουργική Παθήσεων Κατωτέρου Πεπτικού και ΙΦΝΕ (067Β010)
Παρουσιάσεις ΠΜΣ «Προηγμένη Λαπαροσκοπική και Βαριατρική Χειρουργική» (MED1654)