Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Python (ECON636)Ευαγγελία Πετράκη
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ECON585)Eυάγγελος Μελάς
Μακροοικονομική (ECON637)Χαρά Βαβούρα
Μικροοικονομική και Χρηματοοικονομική (ECON639)Γεώργιος Σαββάκης
Οικονομικά της Ακίνητης Περιουσίας (ECON633)Φώτιος Μουζάκης-Νεολής
Στατιστική των Επιχειρήσεων Ι (ECON586)Γιάννης Μπασιάκος
Στατιστική των Επιχειρήσεων ΙΙ (ECON623)Γιάννης Μπασιάκος
Χρηματοοικονομική Επενδύσεων σε Ακίνητα (ECON634)Φώτιος Μουζάκης-Νεολής