Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ομάδα ακαδημαϊκής συμβούλου Α. Σαμαρά (EDS184)Αντωνία Σαμαρά
Ομάδα Ακαδημαϊκής Συμβούλου Αντιγόνης-Άλμπας Παπακωνσταντίνου (EDS187)Αντιγόνη-Άλμπα Παπακωνσταντίνου
Ομάδα Ακαδημαϊκής Συμβούλου Λ. Εξάρχου (EDS183)Λαμπρινή Εξάρχου
Ομάδα Ακαδημαϊκής Συμβούλου Φ. Αντωνίου (EDS178)Φαίη Αντωνίου
Ομάδα Ακαδημαϊκού Συμβούλου Επίκουρης Καθηγήτριας Κατερίνας Αργυροπούλου (EDS185)Κατερίνα Αργυροπούλου
Ομάδα Ακαδημαϊκού Συμβούλου Ι. Ρουσσάκη (EDS180)Ιωάννης Ρουσσάκης
Ομάδα Ακαδημαϊκού Συμβούλου Φωτεινού Δημήτρη (EDS182)Δημήτριος Φωτεινός