Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Μη παραλαβή μηνυμάτων σε τρίτους παρόχους email
- Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022 -

Μετά από αναφορές χρηστών της πλατφόρμας που χρησιμοποιούν εξωτερικούς παρόχους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. Yahoo, Outlook, Hotmail) ότι δε λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις email που αποστέλλονται για ανακοινώσεις και μηνύματα του eClass, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα μηνύματα αυτά παραδίδονται στους φακέλους ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (Junk email).

Για να λύσετε το πρόβλημα, παρακαλούμε ελέγξτε αν πραγματικά έχετε στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας μηνύματα από τον αποστολέα eClass ΕΚΠΑ <noreply@eclass.uoa.gr> και επισημάνετέ τα ως μη ανεπιθύμητα.

Επιπλέον, προσθέστε τη διεύθυνση noreply@eclass.uoa.gr στις επαφές σας, προκειμένου τα μηνύματα του eClass να θεωρούνται πάντα επιθυμητά και να παραδίδονται στα εισερχόμενά σας.

Εργαλείο για τη δημιουργία διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων
- Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 -

Η νέα έκδοση της πλατφόρμας eClass του ΕΚΠΑ ενσωματώνει ένα ανοιχτό εργαλείο για τη δημιουργία διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων και ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων. Βασίζεται στο εργαλείο ανοικτού κώδικα H5P και υποστηρίζει περίπου πενήντα (50) τύπους εκπαιδευτικών πόρων όπως διαδραστικά βίντεο, διαδραστικές παρουσιάσεις, ερωτηματολόγια, παιχνίδια μνήμης και πολλά άλλα.


Χρησιμοποιώντας το εργαλείο Διαδραστικό Περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στα εργαλεία του μαθήματος μπορείτε να δημιουργήσετε εύκολα τα δικά σας διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα. Μπορείτε επίσης να μεταφορτώσετε μαθησιακά αντικείμενα (αρχεία .h5p) που έχετε δημιουργήσει και να τα αξιοποιήσετε στο ηλεκτρονικό σας μάθημά.

Οδηγίες για τη χρήση του μπορείτε να βρείτε στο: https://docs.openeclass.org/el/teacher/h5p