Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Μη παραλαβή μηνυμάτων σε τρίτους παρόχους email
- Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022 - 12:03 μ.μ. -

Μετά από αναφορές χρηστών της πλατφόρμας που χρησιμοποιούν εξωτερικούς παρόχους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. Yahoo, Outlook, Hotmail) ότι δε λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις email που αποστέλλονται για ανακοινώσεις και μηνύματα του eClass, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα μηνύματα αυτά παραδίδονται στους φακέλους ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (Junk email).

Για να λύσετε το πρόβλημα, παρακαλούμε ελέγξτε αν πραγματικά έχετε στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας μηνύματα από τον αποστολέα eClass ΕΚΠΑ <noreply@eclass.uoa.gr> και επισημάνετέ τα ως μη ανεπιθύμητα.

Επιπλέον, προσθέστε τη διεύθυνση noreply@eclass.uoa.gr στις επαφές σας, προκειμένου τα μηνύματα του eClass να θεωρούνται πάντα επιθυμητά και να παραδίδονται στα εισερχόμενά σας.