Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Εξ αποστάσεως Εξετάσεις
- Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021 -

Καλούνται οι φοιτητές και τα μέλη Δ.Ε.Π. να εγγραφούν στο μάθημα "Εξ' αποστάσεως Εξετάσεις στο ΕΚΠΑ - Οδηγίες"

Θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες!

Ομάδα Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ